2 Het oude Egypte

De wereld van Mozes

Het oude Egypte had een polytheïstische godsdienst. Omstreeks 1375 v.C. voerde farao Echnaton voor korte tijd een monotheïstische godsdienst in. In de loop der tijd vestigden diverse vreemdelingen zich in de welvarende Nijlvallei, zoals de Hyksos, die Egypte een tijd overheersten.
Volgens de Tenach, de Bijbel en de Koran leefde een groep Israëlieten met hun monotheïstische godsdienst enige tijd in Egypte. Na een wonderlijke uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes vestigden zij zich met leefregels van God in Kanaän. Hier ontwikkelde het joodse volk het jodendom in de koninkrijken Israël en Judea. De wonderen in het verhaal van Mozes zijn mogelijk gebaseerd op werkelijk gebeurde natuurverschijnselen.

christendom godsdienst van christenen, gesticht door Jezus Christus in het begin van de 1e eeuw
feit als jij aanneemt dat iets in het verleden werkelijk zo was
islam godsdienst van moslims, gesticht door Mohammed in 622
jodendom de godsdienst van joden, gesticht door Abraham omstreeks 1750 v.C.
koninkrijk rijk met een koning
monotheïstisch met één god
polytheïstisch met veel goden
wet regel van een volk
verzinsel iets wat iemand heeft verzonnen